ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
29
33
62
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
51
103
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...