ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจำนัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
3
1
4
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
29
32
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
33
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...