ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
6
16
22
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
52
47
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
58
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...