ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
24
13
37
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
16
7
23
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
36
21
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
81
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...