ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
36
44
80
3
อบ.3
77
106
183
6
รวม อบ.
113
150
263
9
ป.1
106
119
225
6
ป.2
111
114
225
6
ป.3
98
103
201
6
ป.4
98
127
225
6
ป.5
95
140
235
6
ป.6
105
104
209
6
รวมประถม
613
707
1,320
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
726
857
1,583
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...