ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
42
30
72
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
62
50
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
80
184
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...