ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
34
26
60
3
ป.1
21
16
37
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
71
63
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
89
194
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...