ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
28
26
54
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
64
68
132
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
28
17
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
111
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...