ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโชคชัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
35
22
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
35
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...