ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
30
20
50
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
18
8
26
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
89
74
163
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
44
29
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
123
286
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...