ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
28
19
47
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
20
9
29
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
94
73
167
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
36
24
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
116
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...