ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
8
8
16
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
8
12
20
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
20
36
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...