ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
12
20
1
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
24
32
56
3
ป.1
7
12
19
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
51
60
111
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
113
216
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...