ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
14
4
18
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
69
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...