ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
61
63
124
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
24
24
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
103
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...