ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
57
64
121
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
24
26
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
109
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...