ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
21
15
36
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
44
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...