ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
16
21
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
22
34
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
15
18
33
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
20
19
39
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
79
89
168
6
ม.1
17
9
26
1
ม.2
18
15
33
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
42
34
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
145
278
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...