ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
15
18
33
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
22
20
42
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
20
12
32
1
รวมประถม
96
92
188
6
ม.1
21
13
34
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
21
16
37
1
รวมมัธยมต้น
48
39
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
151
314
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...