ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
51
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...