ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
18
8
26
3
ป.1
1
8
9
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
29
28
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
36
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...