ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
49
41
90
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
31
29
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
86
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...