ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
24
23
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
77
161
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...