ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
2
3
5
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
33
40
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
50
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...