ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
42
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...