ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
4
16
1
อบ.2
26
23
49
2
อบ.3
15
18
33
1
รวม อบ.
53
45
98
4
ป.1
16
10
26
2
ป.2
11
19
30
2
ป.3
17
10
27
2
ป.4
16
18
34
2
ป.5
17
8
25
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
87
82
169
10
ม.1
9
4
13
1
ม.2
11
3
14
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
30
8
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
135
305
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...