ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
17
15
32
2
รวม อบ.
48
40
88
5
ป.1
15
16
31
2
ป.2
17
10
27
2
ป.3
11
19
30
2
ป.4
16
11
27
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
17
8
25
1
รวมประถม
92
81
173
9
ม.1
7
6
13
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
27
11
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
132
299
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...