ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
19
29
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
25
26
51
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
19
18
37
1
ป.3
18
10
28
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
91
77
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
103
219
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...