ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
13
5
18
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
66
46
112
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
19
6
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
52
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...