ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
63
43
106
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
29
12
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
55
147
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...