ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
60
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...