ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
2
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
29
25
54
3
ป.1
15
8
23
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
20
9
29
1
ป.5
9
18
27
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
76
78
154
6
ม.1
4
10
14
1
ม.2
14
16
30
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
32
31
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
134
271
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...