ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
28
19
47
2
ป.1
8
15
23
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
9
17
26
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
8
18
26
1
รวมประถม
64
79
143
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
33
40
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
138
263
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...