ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
43
28
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
41
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...