ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
59
44
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
61
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...