ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
6
9
15
1
ป.1
8
1
9
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
46
37
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
46
98
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...