ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
12
5
17
1
ป.1
6
10
16
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
43
45
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
50
105
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...