ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
14
4
18
1
รวมประถม
61
38
99
6
ม.1
1
0
1
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
11
3
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
53
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...