ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสันติ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
15
3
18
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
63
47
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
67
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...