ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
52
44
96
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
19
20
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...