ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
51
40
91
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
71
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...