ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
17
8
25
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
60
56
116
6
ม.1
12
15
27
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
24
34
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
105
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...