ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
15
20
1
รวม อบ.
10
21
31
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
64
56
120
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
20
29
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
106
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...