ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
12
23
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
34
24
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
36
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...