ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
2
8
10
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
40
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...