ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าขาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
31
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...