ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
24
24
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
33
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...