ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
0
7
7
1
รวมประถม
32
37
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
48
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...