ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
15
9
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
57
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...