ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
46
28
74
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
15
13
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
54
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...