ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
10
8
18
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
19
26
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
34
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...