ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
6
17
23
1
รวม อบ.
16
30
46
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
66
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...