ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
16
22
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
10
27
37
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
41
27
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
54
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...