ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
51
45
96
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
77
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...