ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
6
13
19
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
48
49
97
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
78
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...