ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
52
48
100
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
32
16
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
76
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...