ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
17
6
23
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
50
43
93
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
78
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...