ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
30
22
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
37
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...