ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
19
33
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
1
7
8
1
รวมประถม
27
28
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
47
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...