ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
5
9
14
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
24
23
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
32
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...