ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
7
0
7
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
38
30
68
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
18
16
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
60
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...