ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงใต้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
7
0
7
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
34
35
69
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
18
16
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
62
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...