ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
12
2
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
39
27
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
34
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...