ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
12
2
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
35
29
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
41
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...