ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียงยืน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
26
26
52
4
อบ.3
49
51
100
4
รวม อบ.
80
79
159
9
ป.1
66
75
141
4
ป.2
53
48
101
4
ป.3
63
101
164
4
ป.4
73
67
140
4
ป.5
65
62
127
4
ป.6
75
79
154
4
รวมประถม
395
432
827
24
ม.1
78
67
145
4
ม.2
103
60
163
4
ม.3
56
67
123
4
รวมมัธยมต้น
237
194
431
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
712
705
1,417
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...