ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
20
22
42
3
ป.1
14
6
20
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
47
46
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
68
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...