ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
2
9
11
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
49
50
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
69
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...