ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
3
11
14
1
รวม อบ.
12
16
28
3
ป.1
9
17
26
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
48
58
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
74
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...