ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
32
26
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
35
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...